Santa Claus Sek Bih Lian ( D20102044152 )

Sunday, 11 December 2011


 Latihan Kata Ganti Nama Tanya

   A) Isi tempat kosong dengan kata ganti nama Tanya yang sesuai.

    1. ___________ ( Siapakah, Apakah ) yang layak menyertai pertandingan   bercerita itu?
    2.    ___________ ( Bilakah, Berapakah ) harga tiket masuk Zoo Negara?
    3.    ___________ ( Di manakah, Siapakah ) nenek awak membela binatang ternakannya?
    4.    ___________ ( Berapakah, Bagaimanakah ) suasana kenduri yang diadakan pada malam kelmarin?
    5.    ___________ ( Apakah, Bilakah ) kapal terbang dari Singapura akan mendarat?
    6.    ___________ ( Apakah, Siapakah) binatang yang boleh hidup di dalam air dan di darat?
    7.    ___________ ( Mengapakah, Di manakah ) dia gagal dalam peperiksaan kali ini?