Santa Claus Sek Bih Lian ( D20102044152 )

Sunday, 30 October 2011

Kata Hubung 连词

<>
dan / serta 用来表示同样或相等的事情
Aziz pergi ke sekolah.
Mizi pergi ke sekolah.

Aziz dan Mizi pergi ke sekolah.
atau 用来表示选择
Nora akan balik ke sini hari ini.
Nora akan balik ke sini esok.

Nora akan balik ke sini hari ini atau esok?
lalu 接着 用来表示连续进行的活动
Tamanah bangun.
Tamanah naik ke pentas.

Tamanah bangun lalu naik ke pentas.
sambil 一面 / 同时 用来表示同时进行的两件事情
Siti menyanyi di atas pentas.
Siti menari di atas pentas.
Siti menyanyi sambil menari di atas pentas.
kerana 因为 用来表示原因
Abang tidak pergi ke sekolah.
Abang sakit perut.

Abang tidak pergi ke sekolah kerana sakit perut.
tetapi 但是 / 可是( 用来表示相对的事情
Komputer riba kecil.
Komputer riba ada banyak fungsinya.
Komputer riba kecil tetapi ada banyak fungsinya.

apabila 用来表示进行的时间
Muthu bersorak.
Pasukan sekolah kami menang.
Muthu bersorak apabila pasukan sekolah kami menang.

sebelum 之前 用来表示时间
Mei Fong mencuci tangan.
Mei Fong makan nasi.

Mei Fong mencuci tangan sebelum makan.
selepas 之后 用来表示时间
Loceng berbunyi.
Murid-murid berhimpun di padang.

Selepas loceng berbunyi, murid-murid berhimpun di padang.
supaya / agar 以便 用来表示达致某种目的
Murid-murid belajar bersungguh-sungguh.
Murid-murid berjaya dalam peperiksaan.

Murid-murid belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam peperiksaan.

No comments:

Post a Comment