Santa Claus Sek Bih Lian ( D20102044152 )

Thursday, 1 December 2011


A)     Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.


(  dan   kerana   tetapi  supaya   sambil  )
1)    Abang memetik gitar ______________ berdendang.

2)    Joran, umpan ________________  mata kail diperlukan untuk memancing ikan.

3)    Kalkulator itu dibuangkan ke dalam tong sampah _______________  sudah rosak.

4)    Gaun yang diperbuat daripada kain sutera itu cantik _______________ mahal harganya.

5)    Adik dinasihati ________________ jangan mendekati anjing yang garang itu.

B)    Garisi kata hubung yang sesuai.

1)    Beberapa buah bebalai, tandas awam ( atau, dan ) pondok berehat disediakan di taman rekreasi itu.

2)    Dia menanggalkan kasutnya ( lalu, kerana ) masuk ke dalam rumah.

3)    Semua murid hadir pada hari ini ( kecuali, supaya ) Ramli.

4)    Wati ingin membeli telefon bimbit keluaran baru itu ( sambil, tetapi ) wangnya tidak mencukupi.

5)    Awak suka bermain congkak ( atau, dan ) ting-ting bulan?

C) Gabungkan ayat-ayat tunggal dengan kata hubung diberi.

1) Meera mengikat tali kasutnya. ( sambil )
   Meera bernyanyi.
____________________________________________

2) Beg sekolah itu berharga empat puluh ringgit? ( atau )
   Beg sekolah itu berharga lima puluh ringgit?
____________________________________________

3) Ayah membaca surat khabar. ( sebelum )
   Ayah pergi ke pejabatnya setiap hari.
____________________________________________

4) Badan abang sudah basah. ( kerana )
   Abang kehujanan.
____________________________________________No comments:

Post a Comment